Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

Честит Ден на Химикотехнологичен и металургичен университет!

С тържествени церемонии днес бе отбелязан Празникът на ХТМУ! Университетската общност изпрати Випуск 2022. В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност .

От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, като им пожела много професионални успехи. Кратко приветствие на български език поднесе проф. Алфи от Франция. Гост на събитието бе проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ (1976-1981).

Празникът продължи с Тържествен Академичен съвет и отбелязване на 30 години от създаването на специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език. Официални гости на събитието бяха ректори на университета от минали мандати и преподавателите, основоположници на френската специалност в ХТМУ!

Поздравителен адрес за празника бе изпратен от Председателя на Съвета на настоятелите на ХТМУ г-н Румен Цонев.

На събитието бе удостоен с плакет и поздравителен адрес проф. дтн Камен Велев – ректор на ХТМУ (1993 г.- 2003 г.) по повод неговата 80-та годишнина.

Академичният съвет на ХТМУ с Решение от 18 май 2022 г. удостои с почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ френският проф. Режис Готие.

Ректорът на университета проф. Сеня Терзиева връчи грамоти за принос в създаването, развитието и утвърждаването на Центъра за френскоезично обучение на проф. Димитър Дончев, проф. Камен Велев, проф. Климент Хаджов, проф. Кънчо Попов, проф. Иван Пенчев, проф. Емилия Найденова, проф. Мария Кършева, проф. Богдана Куманова, проф. Симеон Панев, проф. Петко Девенски, проф. Жозеф Теллалян, проф. Мартин Божинов, доц. Илонка Съйкова, доц. Елена Кашчиева, доц. Райна Чавдарова, доц. Едуард Клайн, доц. Александър Тодоров, доц. Анета Георгиева, доц. Емилия Матеева, доц. Михай Христов, г-жа Маргарита Георгиева и г-жа Милка Панкова.

Празникът завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководство в изпълнение на младите таланти Марина Парашкевова и Юлия Маринова.


Снимки от събитията: https://drive.google.com/drive/folders/1wrp6U-pRwE1AIaLdaRmNmLg4TFqTzpsA?usp=sharing

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел практика обявява свободни места за студенти и докторанти

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел практика обявява свободни места за студенти и докторанти

 

Уважаеми колеги,

 

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел практика обявява свободни места за студенти и докторанти на ХТМУ за учебната 2021/2022 г. Минималният период за физическа мобилност е 2 месеца в приемащата институция, а крайният срок приключване на мобилността е 30.09.2022 год.

 

Условията за кандидатстване бихте могли да намерите тук:

https://erasmus.uctm.edu/кандидатстване-за-мобилност-с-цел-ста/.

 

Заявления за участие в мобилност по програма Еразъм+ с цел практика можете да попълните тук:

https://erasmus.uctm.edu/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bb/.

 

Екипът на Еразъм+ Център

към ХТМУ-София


11.05.2022


11-а Национална конференция по химия

11-а Национална конференция по химия

11-а Национална конференция
по химия
Образование по химия за обществено разбиране
на науката
49-а Национална конференция на учителите по химия
Химикотехнологичен и металургичен университет
23-25 юни 2022, София

  

Покана за участие

 НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА  „ПРОФ.ХРИСТО БАЛАРЕВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ.ХРИСТО БАЛАРЕВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА

„ПРОФ.ХРИСТО БАЛАРЕВ”

НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ”

 

 

Съюзът на химиците в България обявява петия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Хр. Баларев” за 2022 г.: „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия”.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална - почетна грамота от СХБ и парична сума от 800 лв. и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път. Ако в представените публикации има съавтори на възраст до 35 г., те трябва да дадат писмено съгласие за участието на колегата им в конкурса. Публикациите в съавторство могат да бъдат представяни в този конкурс само от един от съавторите. (Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Документи: Автобиография, копия от научни публикации в областта на неорганичната химия излезли от печат през последните три години, като е задължително поне една публикация да е отпечатана в списание с импакт фактор, резюме на най-важните научни постижения, по преценка на кандидата, в рамките на най-много 1 страница, списък с участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад (ако има такива участия). Доказателства за практическата приложимост на научните постижения като например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие свързан с решаване на някакъв технологичен проблем или разработване на материал и др. подобни (ако притежава такива).Документите се представят в три екземпляра на хартиен носител и един брой на електронен носител(CD).

Оценката на представените за наградата материали се извършва от Научния съвет на Института по Обща и неорганична химия при БАН, с възможност за включване на специалисти от УС на СХБ, като се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни по отношение местоработата на кандидата. Рецензиите не се заплащат. Научният съвет взема решението си като прилага общоприетите критерии за оценяване на научните постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се дава на постижения с приложна насоченост.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 30 септември 2022 г. Документите се представят в Съюза на химиците в България, ул. Раковска 108, София. 1000, стая 425, етаж IV, тел.02-9875812, GSM: 0878-796200. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 ноември 2022 г.

 

Програма Еразъм+ обявява процедура по селекция на участници в мобилности за студенти и докторанти

Програма Еразъм+ обявява процедура по селекция на участници в мобилности за студенти и докторанти


Уважаеми колеги,

Програма Еразъм+ студентска мобилност с цел обучение и практика обявява процедура по селекция на участници в мобилности за студенти и докторанти на ХТМУ за учебната 2022/2023 г.

 

Условията за кандидатстване бихте могли да намерите тук:

https://erasmus.uctm.edu/студенти-и-докторанти/

 

Срокът за подаване на заявления за участие в мобилност по програма Еразъм+ за учебната 2022/2023 г. е до 23.05.2022 г.

 

Заявление за участие в мобилност с цел обучение:

https://erasmus.uctm.edu/заявление-за-участие-обучение/

Заявление за участие в мобилност с цел практика:

https://erasmus.uctm.edu/заявление-за-участие-в-мобилност-с-цел/Екипът на Еразъм+ Център

към ХТМУ-София


11.05.2022

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ХТМУ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ХТМУ

На 15.04.2022 г. се проведе Ден на отворените врати в ХТМУ. Университетът посрещна над 100 гости от цялата страна – София, Монтана, Перник, Стара Загора и Димитровград.

Посетителите се запознаха със специалностите на ХТМУ и имаха възможността да посетят нашите лаборатории.

През целия ден Студентски съвет при ХТМУ съдействаше на кандидат-студентите и ги запознаваше с възможностите, които предлага университетът.

С плакат, гласящ „2 СУ Акад. Ем. Станев обича ХТМУ“, ни изненадаха Клубът по Химия към училището с ръководител инж. Венета Тодорова, възпитаник на ХТМУ.


Софийски електрохимични дни SED’22

Софийски електрохимични дни SED’22

От 11 до 14 май 2022 г. се проведоха Софийски електрохимични дни SED’22, организирани от Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ и съорганизатор Химикотехнологичният и металургичен университет.

Софийски електрохимични дни СЕД`22 бяха открити на 11 май от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. От името на организаторите встъпителни поздравления поднесоха проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на ХТМУ-София, проф. д-р Антония Стоянова, председател на организационния комитет на СЕД`22 и проф. дхн Весела Цакова, регионален представител на Международното електрохимическо дружество за България.

Форумът привлече над 80 участници от 7 държави: България, Германия, Египет, Израел, Испания, Португалия и САЩ.

Научният форум бе посветен на 100 годишнината от рождението на акад. Евгени Будевски.

С фокус върху съвременни разработки и изследвания в областта на електрохимията и физикохимията бяха представени над 40 устни доклада и 42 постерни презентации. С особен интерес бяха посрещнати пленарните лекции на д-р Борис Монахов от WaveTech GmbH, Германия; проф. д-р Пламен Атанасов от University of California, Ървин, САЩ; д-р инж. Ана Аренилас от INCAR-CSIC, Испания; и проф. дхн Дария Владикова от ИЕЕС-БАН, България.

Асистент д-р Крум Банов и главен асистент д-р Борислава Младенова от ИЕЕС-БАН и възпитаници на ХТМУ бяха отличени в конкурса за млади учени, проведен в рамките на Софийски електрохимични дни СЕД`22. Крум Банов спечели наградата за най-добро представяне на устен доклад, а Борислава Младенова – за най-добро представяне на постерна презентация. Наградите бяха връчени от председателя на международното жури проф. дхн инж. Мартин Божинов от ХТМУ. В състава на журито участваха още проф. д-р Тамара Петкова и проф. д-р Константин Петров от ИЕЕС-БАН, доц. д-р Luis Costa, гл.асистент д-р Manuel Craca, Университет на Авейро. Двамата млади учени освен наградни плакети грамоти получиха от ИЕЕС-БАН и получиха и еднократно финансово поощрение от ХТМУ.


 

https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/16052022/1.jpg

Изключително успешна Първа национална конференция ИТА 2022

Изключително успешна Първа национална конференция ИТА 2022

На 26 и 27 април 2022 г. в ХТМУ се проведе Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ 2022 с международно участие, организирана от катедра „Автоматизация на производството“. Конференцията се проведе с партньорството на Регионално управление на образованието (РУО) – София град, Деканат за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ,Регионален център за дигитални решения и иновации Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД и Български информационен център за киберсигурност (БИЦК).

Конференцията бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към участниците отправиха д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО – София град, г-жа Добринка Вичева – Председател на Съвета на директорите на НИКЗ и г-н Димитър Кралев, част от екипа на БИЦК.

През първия ден участниците в конференцията имаха възможността да посетят лабораториите по Индустриална безопасност и Горива, а през втория ден бяха организирани групови посещения на лабораториите на катедра „Автоматизация на производството“.

В рамките на конференцията бяха наградени 20 научни екипа. Част от наградите бяха осигурени от партньорите от НКИЗ и БИЦК.

В конференцията взеха участие 109 участници от 12 области в България. Най-малкият участник беше четвъртокласничката Александра Андонова от гр. Дупница. Бяха представени 33 доклади и 20 научни постерни доклади.

Най-добрите доклади бяха публикувани в специално издаден сборник на конференцията. https://drive.google.com/file/d/1vOSezmSxRoW3rxsOaJdZMCa9ZFhMOUrP/view

 

Снимки от събитието:

https://drive.google.com/drive/folders/16cxZl_XVkw2ZwWC73PtliSksyhKgRHzL?usp=sharing

Студентски съвет с инициатива за Деня на Земята

Студентски съвет с инициатива за Деня на Земята

С призив „Нека заедно се погрижим за околната среда в близост до университета“ на 16.04.2022 г. по инициатива на Студентски съвет при ХТМУ се състоя пролетно почистване по случай Деня на Земята.

Студенти почистиха пространствата около сграда Б на ХТМУ. За събитието Студентски съвет осигури всички материали необходими материали, както и подаръци за всички участници.


Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню