„Аурубис България“ отпуска стипендия за Химикотехнологичния и металургичен университет