Д-р Атанас Курутос с наградата на акад. Иван Юхновски