Решение обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, за доставка на електрическа енергия средно напрежение за: Сгради А, Б и В на ХТМУ. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за: Сграда "Макаренко" на ХТМУ, Студентски общежития..

Решение обществена поръчка

предмет:  Решение обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, за доставка на електрическа енергия средно напрежение за: Сгради А, Б и В на ХТМУ. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за: Сграда "Макаренко" на ХТМУ, Студентски общежития на ХТМУ в блокове 20,37,42 а,60 б, както и на почивна база"Рибарица" на ХТМУ. с CEZ
файлове:

Reshenie_CEZ.pdf

дата/час: 

13.03.2015.

 

предмет:  Договор за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия
файлове:

dogovor1.pdf

дата/час: 

22.06.2015/18:00

 

предмет:  Договор за пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа
файлове:

dogovor2.pdf

дата/час: 

22.06.2015/18:00

 

Обявление за възложена поръчка

предмет:  Решение обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, за доставка на електрическа енергия средно напрежение за: Сгради А, Б и В на ХТМУ. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за: Сграда "Макаренко" на ХТМУ, Студентски общежития на ХТМУ в блокове 20,37,42 а,60 б, както и на почивна база"Рибарица" на ХТМУ. с CEZ
файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 25.06.2020

дата/час: 

25.06.2020

 

Обявление за приключване на договор

предмет:  Решение обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, за доставка на електрическа енергия средно напрежение за: Сгради А, Б и В на ХТМУ. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за: Сграда "Макаренко" на ХТМУ, Студентски общежития на ХТМУ в блокове 20,37,42 а,60 б, както и на почивна база"Рибарица" на ХТМУ. с CEZ
файлове:

1. Обявление за приключване на договор - дата на публикуване 25.06.2020

2. Обявление за приключване на договор - дата на публикуване 25.06.2020
дата/час: 

25.06.2020

 

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Петък, 13 Март 2015