"Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради А, Б, В, Г, Е на ХТМУ - гр. София и студентски общежития на ХТМУ блокове № 20,37,42 а и 60 б"

Решение за процедура по договаряне без обявление ХТМУ - Топлофикация

предмет: 

 „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради А, Б, В, Г, Е  на ХТМУ - гр. София и студентски общежития  на ХТМУ блокове № 20,37,42 а и 60 б

файлове: Решение за процедура по договаряне без обявление ХТМУ - Топлофикация
дата/час: 

16.02.2016, 21:10.

 

Решение за процедура по договаряне без обявление ХТМУ - Топлофикация

предмет: 

 „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради А, Б, В, Г, Е  на ХТМУ - гр. София и студентски общежития  на ХТМУ блокове № 20,37,42 а и 60 б

файлове:

1. Обявление за  приключване на договор СО - дата на публикуване 17.04.2019

2. Обявление за  приключване на договор ВУ - дата на публикуване 17.04.2019
дата/час: 

17.04.2019, 16:30.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 16 Февруари 2016