Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г.

Открита процедура ХТМУ - Електричека енергия 2016 - 2017

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове: Документация по открита процедура  ХТМУ - Електрическа енергия 2016 - 2017
дата/час: 

08.03.2016, 22:10.

 

Съобщение до медиите - Електричека енергия 2016 - 2017

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове: Съобщение до медиите Електро 2016-2017 - Електрическа енергия 2016 - 2017
дата/час: 

11.03.2016, 21:43.

 

Протокол 1 от работа на комисия Електро 2016

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове: Протокол 1 от работа на комисия Електро 2016
дата/час: 

18.05.2016, 23:43.

 

Протокол 2 от работа на комисия Електро 2016

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове: Протокол 2 от работа на комисия Електро 2016
дата/час: 

31.05.2016, 16:27.

 

Протокол 3 от работа на комисия Електро 2016

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове: Протокол 3 от работа на комисия Електро 2016
дата/час: 

08.06.2016, 18:07.

 

Решение

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове: Решение
дата/час: 

27.06.2016, 18:47.

 

Договор и информация за сключен договор

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове:

1. Договор

2. Информация за сключен договор.

дата/час:25.07.2016, 16:07

 

Обявление за приключване на договор

предмет: 

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г

файлове:

Обявление за приключване на договор.

дата/час: 17.10.2017, 16:20

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 07 Март 2016