Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015г.

Публична покана

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г.
файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

05.02.2015.

 

Отговор на запитване и пояснения по документацията на Публична покана:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г.
файлове: Отговор на запитване и пояснение
дата/час: 

10.02.2015.

 

Отговор на запитване по Публична покана - 2:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г.
файлове: Отговор на запитване по публична покана - 2
дата/час: 

12.02.2015.

 

Отговор на запитване по Публична покана - 3:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г.
файлове: Отговор на запитване по публична покана - 3
дата/час: 

13.02.2015.

 

Отговор на запитване по Публична покана - 4:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г.
файлове: Отговор на запитване по публична покана - 4
дата/час: 

13.02.2015.

 

Решение и протокол за определяне на изпълнител:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г.
файлове: Решение и протокол за определяне на изпълнител
дата/час: 

26.02.2015.

 

Сключени договори, ценови и технически предложения към тях:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г. 
файлове:

Договор, ценово и техническо предложение на Риск Електроник обособена позиция 1  

Договор ценово и техническо предложение на СБС обособена позиция 2

Договор, ценово и техническо предложение на Риск Електроник обособена позиция 3

дата/час: 

31.03.2015

 

Приемо - предавателен протокол за приключване на договор между фирма СБС и ХТМУ:

предмет:  Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015 г. 
файлове:

Приемо - предавателен протокол между фирма ЦБЦ и ХТМУ 

дата/час: 

08.05.2015.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Четвъртък, 05 Февруари 2015