Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Електрически, ОиВ и други части, консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ - 2015

Публична покана

предмет: 

Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Електрически, ОиВ и други части, консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ - 2015

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

18.09.2015, 12:48.

 

Протокол от работа на комисия

предмет: 

Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Електрически, ОиВ и други части, консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ - 2015

файлове: Протокол от работа на комисия по оценка на оферти 
дата/час: 

06.10.2015, 13:48.

 

Договор за доставка на строителни материали

предмет: 

Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Електрически, ОиВ и други части, консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ - 2015

файлове: Договор
дата/час: 

08.10.2015, 15:48.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Петък, 18 Септември 2015