Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 г.

Публична покана

предмет: 

Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 г.

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

28.09.2015, 21:28.

 

Утвърден протокол от работа на комисия по оценка на оферти на публична покана

предмет: 

Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 г.

файлове: Утвърден протокол от работа на комисия по оценка на оферти на публична покана Химикали 2015-2016г.
дата/час: 

27.10.2015, 16:28.

 

Договор за доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария

предмет: 

Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 г.

файлове:

Договор за доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария

дата/час: 

30.10.2015, 19:28.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 28 Септември 2015