„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”

Публична покана

предмет: 

 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”.

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

10.02.2016, 22:30.

 

Отговор на запитване

предмет: 

 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”.

файлове: Отговор на запитване
дата/час: 

11.02.2016, 17:30.

 

Отговор на запитване

предмет: 

 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”.

файлове: Отговор на запитване
дата/час: 

12.02.2016, 20:44.

 

Протокол от работата на комисията

предмет: 

 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”.

файлове:

Протокол от работата на комисията

дата/час: 

11.03.2016, 21:33.

 

Договор за доставка и гаранционна поддръжка

предмет: 

 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”.

файлове:

Договор

дата/час: 

13.04.2016, 21:58.

 

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 10 Февруари 2016