Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ и намиращи се в учебните сгради и студентските общежития на университета

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните сгради и студентските общежития на университета 

файлове:

1. Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

12.04.2021.

  

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и намиращи се в учебните сгради и студентските общежития на университета 

файлове:

1. Заповед за обявяване на резултат от тръжна процедура

дата/час: 

12.05.2021.

  

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Понеделник, 12 Април 2021