Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ

файлове:

1. Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

21.01.2022.

  

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ

файлове:

1. Заповед за обявяване на решение за тръжна процедура

дата/час: 

10.03.2022.

  

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Петък, 21 Януари 2022