Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

Търг

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

файлове:

1. Заповед за обявяване на тръжна процедура

дата/час: 

20.12.2022.

  

 

Заповеди за резултати от тръжна процедура

предмет: 

Търг с тайно наддаване за наемане на сгради, помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за управление на ХТМУ.

файлове:

1. Заповед за обявяване решенията за тръжна процедура

2. Заповед за обявяванеобявяване решенията за тръжна процедура

дата/час: 

01.02.2023.

  

Допълнителна информация

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 20 Декември 2022