"Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г."

Публична покана

предмет: 

"Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г." 

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

06.10.2015, 17:09.

 

Отговор на запитване по публична покана

предмет: 

"Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г."

файлове: Отговор на запитване по публична покана
дата/час: 

09.10.2015, 18:14.

 

Протокол от работа на комисия по оценка на оферти

предмет: 

"Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г."

файлове: Протокол от заседание на комисия
дата/час: 

21.10.2015, 19:14.

 

Договор за доставка и монтаж на мебели за ХТМУ 2015-2016
 

предмет: 

"Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г."

файлове: Договор за доставка и монтаж
дата/час: 

30.10.2015, 19:14.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Вторник, 06 Октомври 2015